Наші послуги

Види досліджень

Кількісні дослідження

vid1 Особисті інтерв’ю

Найпоширенішим методом кількісних досліджень є опитування. Основою цього методу є особисте інтерв’ю за формалізованою анкетою. Цей метод застосовується як в соціологічних опитуваннях, так і в маркетингових.  В залежності від специфіки завдань і мети опитування може проводитись як на вулиці, в торговельних чи інших закладах, так і вдома у респондента.

Перевагами методу є:

 • репрезентативність, особливо для соціальних і політичних проектів;
 • можливість використовувати допоміжні матеріали – картки, фото, малюнки;
 • можливість опитати специфічні категорії населення;
 • збір інформації в різних локаціях, зокрема у віддалених і невеликих населених пунктах; можливість охопити нетелефонізовані та сільські локації.

 

vid2CATI-опитування (Computer Assisted Telephone Interviewing)

Телефонне опитування – оптимальне рішення для багатьох нетривалих інтерв’ю, які не вимагають наочної демонстрації карток до анкети чи продукції. Вони дають можливість дослідити головні характеристики споживачів того чи іншого товару або послуги, провести опитування громадської думки, дізнатися відношення споживачів до товару чи реклами тощо.
САТІ-опитування здійснюються за допомогою сучасного комунікаційного обладнання та спеціалізованого програмного забезпечення.

Перевагами методу є:

 • економічність;
 • оперативність – за один день оператори колл-центру можуть здійснити кількасот інтерв’ю;
 • доступ до важкодоступної аудиторії;
 • можливість за короткий термін обробити результати дослідження.

 

vid3Он-лайн опитування

Он-лайн-опитування – досить оперативний, з практично необмеженим географічним охопленням метод збору соціологічної інформації. Використовується найчастіше для опитування інтернет-аудиторії,  а також для аудиторії, склад якої можна контролювати (наприклад, опитування співробітників підприємства). Даний метод передбачає заповнення респондентом електронної форми анкети, яка розміщена на спеціалізованих ресурсах, сайтах, а також може бути надіслана респонденту на електронну пошту.

Перевагами методу є:

 • економічність;
 • оперативність;
 • можливість демонстрації наочних матеріалів (малюнків, фото, відео).

Наші ресурси – власна он-лайн платформа, яка дає можливість провести опитування швидко  та якісно.

 

 

Якісні дослідження

vid4Фокус-групові дискусії

Фокус-групове дослідження – це групова дискусія за заданою проблематикою. Цей метод передбачає вільну бесіду за заздалегідь підготовленим сценарієм (гайдом), проте якщо в процесі розмови виникають важливі і цікаві відхилення від гайду, модератор може скорегувати його і розвинути тему в інтересах дослідження.

Фокус-групи дозволяють краще зрозуміти, як люди ставляться до певної проблеми, того чи іншого товару або послуги, з`ясувати їх думку, очікування і отримати нові ідеї.
В залежності від формату фокус-групи, кількість учасників може бути від 3-4 (міні-групи) до 20. Проте традиційно кількість учасників становить 8-10 осіб.

Перевагами методу є:

 • гнучкість інструментарію;
 • можливість демонстрації і тестування наочних матеріалів;
 • можливість згенерувати нові ідеї (креативні групи);
 • можливість отримати розгорнуту відповідь на запитання «чому».

 

 

vid5Глибинні інтерв’ю

Глибинні інтерв’ю – це метод збору інформації, в процесі якого інтерв'юер з респондентом спілкуються один на один. Бесіда не структурована і розбита на ключові пункти, тому під час проведення інтерв'ю можуть вноситися корективи.

Даний метод дозволяє визначити потреби і мотиви, що лежать в основі поведінки споживачів, отримати дані про стратегії і принципи, на яких ґрунтується вибір споживачами товарів і послуг, їх очікування і цінності.

Перевагами методу є:

 • можливість встановлення більш довірливих стосунків з респондентом, завдяки чому можна отримати унікальну інформацію;
 • можливість проведення інтерв'ю з важкодоступними для інших методів респондентами;
 • отримання якісної інформації з широкого кола питань;
 • можливість отримати інформацію особистого характеру, а також виявити суб’єктивне відношення до досліджуваного питання.

 

Інші види досліджень

vid6Таємний покупець

Таємний покупець – метод дослідження переваг і недоліків роботи або дотримання корпоративних стандартів торговим, сервісним персоналом компанії чи її конкурентів у точках продажу або обслуговування клієнтів. Цей метод полягає у симуляції купівлі товару або послуги. Діючи за заздалегідь розробленим сценарієм, таємний покупець оцінює всі передбачені критерії процесу обслуговування і оцінює їх. Після відвідування закладу дослідник фіксує свої оцінки у звітній формі.

Різновидністю цього методу є Mystery Calling – таємна перевірка дотримання стандартів обслуговування по телефону, при якому об’єктами перевірки можуть бути колл-центри або офіси клієнта. В ході дослідження перевіряється якість роботи менеджерів, які працюють зі споживачами по телефону (наприклад, офіси тур-операторів чи сервісні центри).

 

 

 

 

vid7Кабінетні дослідження (Desk Research)

Desk Research – це метод проведення досліджень з використанням вторинної інформації, тобто інформації, яка вже зібрана з різних джерел для інших цілей. Вторинні дані дають можливість більш глибоко ознайомитися з ситуацією в галузі, з тенденціями зміни об’ємів продажу, з діяльністю конкурентів, з цільовими групами, з існуючими нішами для окремих товарів тощо.
Збір даних здійснюється за допомогою доступних ресурсів, тому даний метод в порівнянні з первинними дослідженнями відрізняється меншими витратами.
Зазвичай статистичні дані супроводжуються експертними даними.

Перевагами методу є:

 • економічність;
 • можливість відслідковувати основні тенденції ринку;
 • можливість співставлення даних з декількох джерел;
 • робота зі статистичними даними.