Наші послуги

Експертиза

ex1U&A (Usage and Attitude)

Вивчення споживачів та їх характеристик є необхідним для підвищення конкурентоспроможності, збільшення прибутку, зменшення ризику, пов’язаного зі спонтанним плануванням і неправильним позиціонуванням. U&A дослідження включає:

 • вивчення обізнаності споживачів про продукт;
 • визначення ставлення споживачів до продукту;
 • вивчення споживчої поведінки;
 • описання портрету споживача продукту.

 

ex2Brand Study

Вивчення бренду зазвичай включає різні аспекти його сприйняття серед представників цільової аудиторії:

 • знання бренду;
 • імідж бренду;
 • оцінка атрибутів бренду, ставлення до них;
 • лояльність до бренду і потенціал лояльності.

 

 

 

 

ex3Дослідження реклами

Окремим напрямком маркетингових досліджень є вивчення ефективності реклами – визначення того, наскільки успішно здійснюються маркетингові комунікації (реклама, PR-кампанія).  
Найбільш поширеними методами дослідження реклами є:

 • тестування реклами;
 • оцінка ефективності рекламної кампанії.

Оцінка ефективності рекламної кампанії дає можливість оцінити, наскільки реклама досягає своєї цільової аудиторії, визначити рівень зрозумілості реклами споживачами, встановити ступінь спонукання до покупки.

 

 

ex4Сегментація

Дослідження з сегментації спрямовані, в першу чергу, на класифікацію клієнтів і включають:

 • типологізацію споживачів і не споживачів;
 • визначення пріоритетних сегментів ринку на основі типологізації споживачів;
 • виявлення особливостей споживання і вподобань різних сегментів споживачів;
 • визначення незайнятих ринкових ніш.

Головна мета досліджень з сегментації – пошук нових незайнятих ніш через розуміння потреб клієнтів, які є незакритими представленими на ринку товарами / послугами / компаніями.

 

ex5Price Studies

Вивчення цін має важливе значення для ринкових позицій і перспектив продукту і включає в себе:

 • конкурентний моніторинг цін;
 • планування цін на нові продукти, визначення прийнятної ціни;
 • еластичність цін;
 • сприйняття цін цільовими аудиторіями.

Найбільш поширеними методами цінових досліджень є:

 • PSM (Price Sensitivity Measurement) – дослідження чутливості до ціни, що дає можливість визначити оптимальну ціну на продукт;
 • BPTO (Brand-Price-Trade-Off) – визначення ціни переключання, цінової еластичності.  

 

ex6CSS (Customer Satisfaction Studies)

Задоволеність споживачів і їх готовність рекомендувати товар, послугу чи компанію є одним із ключових критеріїв успішності.

При проведенні досліджень задоволеності ці показники виводяться у вигляді динамічних індексів і можуть включатись до основних KPI`s компанії.

Для оцінки задоволеності можуть використовуватись різні методи досліджень: САТІ, опитування face-to-face, фокус-групові дослідження, глибинні інтерв’ю.